Morské národy

Tzv. morské národy sú dodnes opradené tajomstvami, vieme však toľko, že ich príchod na scénu približne koreluje s úpadkom doby bronzovej. Morské národy v hre zaujímajú kataklizmickú rolu, ich príchod sprevádza ničenie a plienenie a pre upadajúce ríše predstavujú veľkú výzvu i hrozbu zároveň.

Šerden

Mýtický Iolaos vedie túto frakciu cestou meča a ohňa a má pritom jediný cieľ - doviesť staroveké ríše na kolená a dobu bronzovú k jej definitívnemu úpadku.

Peleset

Hlavným protivníkom patriarchu Walwetesa sa stáva Egypt, pričom nechce nič menej ako ríšu svojho protivníka úplne ovládnuť. Pomôcť mu k tomu môže aj jednotka volských povozov, ktorá sa môže v okamihu zmeniť na klasickú pechotu.

Morské národy sú opradené tajomstvami. S ich príchodom však skončila jedna éra.