Kanaánci

Kanaánci boli civilizácia s prevažne semitským pôvodom obývajúca rovnomennú oblasť, ktorá sa rozprestierala prevažne na územiach patriacich dnešnému Izraelu, Palestíne a Jordánsku. V hre by mali predstavovať silu stlačenú medzi dvoch silnejších súperov, ktorá bude bojovať v prvom rade o svoju vlastnú nezávislosť.

Kanaánci sú v hre reprezentovaní ďalšími dvoma frakciami. Na čele prvej stojí kmeňový vodca Irsu, tým druhým je politik Bay.

Irsu

Frakcia vedená týmto divokým vodcom sa viac než na budovanie a zveľaďovanie sústredí na plienenie a drancovanie. Uprednostňuje priame zisky z bitiek pred ziskami z držania území. Disponuje armádou zloženou zo silných, ťažko obrnených jednotiek, ktoré vie navyše rýchlo dopĺňať.

Bay

Presný opak prvej kanaánskej frakcie. Bay je majstrom intríg a zákulisnej politiky a pred vojenskými zrážkami uprednostňuje displomaciu. Ak už dôjde k vojne, jeho vojská nevynikajú v boji muža proti mužovi, opierať sa však môžu o dobrých prieskumníkov a jednotky vhodné na prípravu prepadov zo zálohy.

Kanaánci ponúkajú dve odvrátené tváre - tvár vojvodcu i tvár diplomata.