Frakcie

Základná verzia hry Total War: Pharaoh by nám podľa dostupných informácií mala dať prístup k celkom 8 hrateľným frakciám, pričom každá z nich by mala patriť k jednej z troch prítomných kultúr, resp. civilizačných okruhov. Tými by mali byť Egypťania, Kanaánci a Chetiti.

Jednotlivé frakcie sa budú líšiť jednak vodcom, ktorým bude vždy reálna historická postava, tak i vojenskými jednotkami, ktorými sa bude daná frakcia snažiť presadiť sa na bojovom poli.

Egypťania

Egypt pod vládou faraóna Ramzesa III. prežíval finálne chvíle obdobia známeho ako Nová ríša. Ramzes III., známy tiež ako posledný veľký faraón Novej ríše, udatne vzdoroval invázií morských národov a uchránil tak svoju ríšu pred takým nebývalým úpadkom, aký postihol jeho susedov.

V hre by sa mali Egypťania spoliehať predovšetkým na ľahko obrnené jednotky, ktoré skôr než ťažké frontálne útoky uplatňujú taktiku udri a uteč. Oprieť sa tiež môžu o pre nich charakteristické bojové vozy.

Hneď polovica hrateľných frakcií bude v hre reprezentovať farby Egypta. Okrem spomínaného Ramzesa III. by mali jednotlivé frakcie viesť i Seti II., Amenmesse a Tausret.

Egypt sa bude v hre opierať najmä o ľahkú pechotu a bojové vozy.

Kanaánci

Kanaánci boli civilizácia s prevažne semitským pôvodom obývajúca rovnomennú oblasť, ktorá sa rozprestierala prevažne na územiach patriacich dnešnému Izraelu, Palestíne a Jordánsku. V hre by mali predstavovať silu stlačenú medzi dvoch silnejších súperov, ktorá bude bojovať v prvom rade o svoju vlastnú nezávislosť.

Kanaánci budú v hre reprezentovaní ďalšími dvoma frakciami. Na čele prvej bude stáť kmeňový vodca Irsu, tým druhým politik Bay.

Chetiti

Ríša Chetitov obývaná anatólskymi národmi kontrolovala územie kopírujúce približne hranice dnešného Turecka, s výnimkou jeho najzápadnejšej časti. Patrila medzi najväčších súperov starovekého Egypta tejto doby, so svojim slávnejším konkurentom bola často v konflikte a stretla sa s ním vo viacerých známych bitkách.

V hre by mali Chetiti v kontexte vojenskej taktiky tvoriť akýsi protipól Egypta. Spoliehať by sa mali na ťažšie obrnenú pechotu a priamočiarejšie útoky založené na hrubej sile.

Rovnako ako Kanaánci, aj Chetiti budú v hre rozdelení na dve frakcie, prvú vedenú posledným veľkým kráľom Chetitov Šuppiluliumašom II., druhú panovníkom Kuruntom.