Frakcie

Základná verzia hry Total War: Pharaoh nám dala prístup k celkom 8 hrateľným frakciám, pričom každá z nich patrí k jednej z troch prítomných kultúr, resp. civilizačných okruhov. Tými sú Egypťania, Kanaánci a Chetiti. Jednotlivé frakcie sa líšia jednak vodcom, ktorým je vždy reálna historická postava, tak i vojenskými jednotkami, ktorými sa daná frakcia snaží presadiť sa na bojovom poli.

Bezplatná aktualizácia nazvaná High Tide vydaná spolu s patchom 1.1.0 koncom januára 2024 do hry pridala novú kultúru tajuplných Morských národov aj s dvojicou nových frakcií.

Ďalšia nadchádzajúca bezplatná aktualizácia so zatiaľ neznámym dátumom vydania hru obohatí o ďalšie dve nové kultúry - Mezopotámiu a Egejskú kultúru. Súčasťou každej z nich bude dvojica nových hlavných frakcií, dokopy sa tak počet základných frakcií vyšplhá na číslo 14.

Nasledujúce články približujú každú zo šiestich kultúr, ktoré budú v hre po vydaní nadchádzajúceho patchu prítomné.