Mezopotámia

Oblasť známa tiež ako kolíska civilizácie. Mezopotámia sa nachádza približne na území dnešného Iraku a Sýrie a podobne ako v dejinách i v hrách ide o mimoriadne úrodnú oblasť zovretú medzi rieky Eufrat a Tigris.

Chanigalbat

Pôvodne tiež známa ako Mitanni. Asýrsky Chanigalbat hru začína v úrodnej oblasti s dostatkom jedla, ale bez priameho prístupu k surovinám ako je zlato, čo bude výzva pre hráča, ktorý sa bude chcieť prepracovať k elitným jednotkám. Asýrske armády sú charakteristické silou, rozvahou a tvrdou disciplínou a skôr než na kvantitu sa spoliehajú na kvalitu. Ťažkú pechotu dopĺňajú bojové vozy. Ako jedna z mála frakcií tiež majú asýrčania prístup ku kavalérii.

Babylonia

Štartovacia pozícia tejto ríše je na juhu Mezopotámie. Podobne ako Asýria, aj Babylonia nemá núdzu o jedlo, chýba jej však prístup k väčšine ďalších dôležitých surovín. Spomínajúc na zašlú slávu, panovníci Babylonie sa musia spoliehať na mix ľahšej pechoty vyzbrojenej kopiami, mečmi či prakmi. Trpezlivým budovaním ríše sa však môžu hráči dostať i k pokročilejším jednotkám, ktoré síce nevynikajú v samotnom boji, špecializujú sa však na iné činnosti.