Egejská kultúra

Známa tiež ako krétsko-mykénska kultúra. Mapu rozšíri smerom na západ, pričom pribudnú oblasti známe z tzv. trójskej vojny, teda západnú časť Anatólie, Peloponéz a grécke ostrovy zovreté medzi nimi. Táto časť sveta síce nie je taká bohatá na úrodnú pôdu, čerpať však môže z napojenia na Stredomorie prostredníctvom Egejského mora.

Mykény

K Mykénam sa datujú prapočiatky gréckej civilizácie. Čeliac nedostatku historických prameňov, autori sa rozhodli čerpať z diela Homéra. Mykénčania vedení bájnym Agamemnónom začínajú hru v oblasti Peloponézu, odkiaľ môžu šíriť svoj vplyv do okolitých (pol)ostrovov vrátane Kréty či Atiky. Oprieť sa môžu o kombináciu ťažkej pechoty vyzbrojenej sekerami a obrnených kopijníkov. Slabinu nachádzajú v boji na diaľku, na pomoc sa preto zídu aj väčšie mykénske štíty.

Trója

Počiatočná pozícia v blízkosti Dardanelskej úžiny je ideálna pre výboje na východ do Malej Ázie i na západ do Trácie, ďalšie možnosti navyše otvárajú námorné trasy z Egejského mora do východného Stredomoria. Trója si môže pomôcť uzatvorením výhodných aliancií s príbuznými frakciami v okolí. V boji sa jej osvedčila skôr defenzívna taktika, spolieha sa preto na vynikajúce strelecké jednotky doplnené obrnenou pechotou.