Prehľad kanaánskych frakcií

Uplynulé dva týždne sa niesli v znamení nového obsahu, ktorý upriamil pozornosť na druhú z kultúr, ktorých sa v titule Total War: Pharaoh dočkáme. Reč je o Kanaáncoch a dvoch frakciách, ktoré budú v hre túto kultúru zastupovať. Jednu z nich povedie divoký vojvodca Irsu, tú druhú diplomat a prefíkaný manipulátor Bay.

Každá jazva je lekciou

Prvé video, ktoré vývojári uverejnili minulý týždeň, nám predstavilo spomínaného vojvodcu známeho pod menom Irsu. Irsu reprezentuje divokejšiu, deštrukčnejšiu stránku Kanaáncov. Tento ľud vkliesnený medzi dve veľké civilizácie Egypťanov a Chetitov musí zvádzať neúnavný boj o svoje miesto pod blízkovýchodným Slnkom a Irsu uprednostňuje boj so zbraňou v ruke.

DIvoká osobnosť tohto vojvodcu predurčuje kampaň hranú za jeho frakciu na množstvo bitiek, plienenia a ničenia, a to na úkor diplomacie a obchodu. Už v úvodnej časti videa môžeme sledovať aj praktické dopady takéhoto prístupu. Irsuho lukostrelci v bitke pomocou zápalnej munície podpália okolitú vegetáciu, čím obmedzia manévrovací priestor svojho súpera. Aj na základe starších hier série môžeme predpokladať, že takýto postup sa prejaví i na mape kampane.

Ničenie a pustošenie však nie je prostriedkom iba počas bitiek. V podobnom duchu sa nesie celá kampaň hraná za tohto vojvodcu. Podobne ako v starších hrách, i tu bude možné po vyhranej obliehacej bitke zvoliť si, ako naložíme s dobytým osídlením. I keď stále budú prítomné všetky štyri možnosti - teda nenásilná okupácia, okupácia spojená s lúpením, vyplienenie celého osídlenia či jeho zrovnanie so zemou, Irsu pri výbere jednej z posledných dvoch spomínaných možností získa bonusy, ktoré jeho armády ušetria od hladu a umožnia im pokračovať v divokých nájazdoch.

Horus, Moloch alebo Kurunta?

V ďalších častiach videa sa dozvieme niečo viac i o náboženskom systéme v hre. Dozvedáme sa, že jednotlivé božstvá nebudú k dispozícii hneď od začiatku, budeme ich objavovať postupne. Čo sa týka ich uctievania, budeme si musieť vybrať vždy nanajvýš tri, ktoré bude naša frakcia uctievať.

Náboženský systém bude mať kľúčový vplyv na hru, na výber pritom bude z mnohých starovekých božstiev.

Samozrejme, nepôjde len o akýsi estetický doplnok hry. Výber božstiev, ktoré sa rozhodneme v rámci našej frakcie uctievať, môže mať kľúčový dopad na nami zvolenú stratégiu v hre. Jednotliví bohovia nás naučia stavať nové druhy svätýň a chrámov, ktoré im budú zasvetené. Armády, ktoré sa k nim budú modliť, získajú rôzne bonusy napr. k bojovej morálke, oddať sa viere v nich budú môcť i generáli, ktorí za to budú tiež patrične odmenení.

Ambície

Záver videa nám ukazuje ďalšiu zaujímavú funkcionalitu, ktorú predstavujú tzv. ambície (Ambitions). Pôjde o rôzne krátkodobé ciele, ktoré nám hra v náhodných intervaloch predostrie a bude iba na nás, či sa ich rozhodneme splniť alebo ignorovať. Ani tu nás však v prípade kladného rozhodnutia neminie odmena - tú bude predstavovať všeličo, od surovín, cez vojenské jednotky až po body legitimity.

Video nám ukazuje aj jednu z takýchto úloh, kde nás výmenou za porazenie nepriateľskej armády na našich hraniciach hra odmení zásobami jedla a bojovým bonusom pre našich vojakov.

Zaujímavým spestrením budú i tzv. ambície - občasne generované jednoduchšie úlohy.

Niečo pre diplomatov

Tak ako je nad Núbijskou púšťou každý horúci deň vystriedaný chladnou nocou, podobné kontrasty nám ponúka i hra za Kanaáncov. Aj keď je celá Total War séria už len z titulu jej názvu sústredená predovšetkým na vojny a bitky, vždy existuje možnosť diplomacie, politiky a chladného kalkulu. Druhé video zverejnené uplynulý týždeň upriamuje svoju pozornosť práve na tieto kontrasty medzi dvoma kanaánskymi frakciami a ich lídrami.

Protiklad neustáleho vojnového chaosu, ktorý reprezentuje Irsu, tu tvorí diplomat dobre oboznámený s kuloármi egyptskej politiky nesúci meno Bay. Tento obratný politik, ktorý hru dokonca začína s vierou v egyptské, nie kanaánske božstvo, má schopnosť v ním ovládaných oblastiach stavať budovy generujúce zvýšené množstvo surovín. Namiesto toho, aby svoju prestíž staval na bojovom poli, tak môže napríklad produkciu premieňať na darčeky pre dôležité postavy egyptskej politiky, čím si zabezpečí nezanedbateľný rast svojho vlastného vplyvu.

Bay však nie je len obratný diplomat, ale nestratí sa ani na poli intríg. Ním vedená kanaánska frakcia bude mať ďalšie unikátne schopnosti, ktoré mu umožnia nielen včas odhaliť sprisahania iných frakcií, ale dokonca nad nimi prevziať kontrolu. Pochopiteľne, pokiaľ cieľom sprisahania nebude on sám.

Na druhej strane, bojachtivý Irsu nechce márniť svoj čas zveľaďovaním sídel a stavaním veľkolepých miest. Bez nejakej základne však nemôže dlhodobo fungovať žiadny nájazdník, i táto frakcia tak bude mať k dispozícii niektoré unikátne budovy. Z videa zaujal napríklad tábor nútených prác, ktorý síce spokojnosť obyvateľstva nezvýši ani omylom, ponúkne však dramatické zvýšenie produkcie.

Rozdiely i na bojovom poli

Asi nikoho neprekvapí, že na bojisku sa Irsu opiera predovšetkým o ťažkú pechotu a ťažké bojové vozy. Napriek tomu sa však bude môcť spoľahnúť i na ľahšie obrnené jednotky, predovšetkým lukostrelcov, ktorí pripravia pôdu pre spomínané ťažšie jednotky.

Total War: Pharaoh - screenshot bitky

Samozrejme, ani Bay nebude na bojovom poli nechaný napospas osudu bez akejkoľvek bojovej sily. Podobne ako jeho osobnosť i jeho muži uprednostňujú boj zo zálohy pred frontálnou zrážkou. Vynikať tak budú v schopnosti prepadnúť nič netušiacich nepriateľov, či sa pred ním maskovať, a to dokonca i za relatívne dobrej viditeľnosti okolia.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že kanaánske armády v hre predstavujú akýsi balans medzi armádami Egypťanov a Chetitov. Aj tu sa však objavia niektoré zvláštne schopnosti, napríklad vo videu spomínaná schopnosť podpáliť okolité budovy, pokiaľ sa Kanaánci ocitnú v mestských bojoch.

Zaujímavosťou tiež je, že Kanaánci, ľudia pod politickým a kultúrnym vplyvom dvoch svojich slávnejších a mocnejších susedov, z tohto zovretia dokážu aj vyťažiť. Iba kanánske frakcie totiž budú mať prístup k elitným jednotkám ako Egypťanov, tak i Chetitov.

Diskusia

Žiadne príspevky v diskusii.

Pridať komentár

Pre pridávanie komentárov je potrebné prihlásiť sa.