Pharaoh sa dočká nových regiónov i desiatok frakcií

Mezopotámia, oblasť Egejského mora, 4 nové hlavné hrateľné frakcie a ďalších 25 menších frakcií obohatia Total War: Pharaoh v očakávanej veľkej aktualizácii momentálne najnovšieho historického titulu Total War série. Dátum vydania je síce stále neznámy, podľa vývojarského blogu sa však máme na čo tešiť, pretože do hry mieri skutočne veľká porcia nového obsahu.

Nové regióny

Ako už bolo skôr oznámené, zásadného zväčšenia sa dočká samotná herná mapa. Na východ sa rozšíri o oblasť Mezopotámie, územia známeho ako kolíska ľudskej civilizácie. Mezopotámia je regiónom kopcovitých stepí a úrodnej pôdy na brehoch riek v suchom, no nie vyslovene púštnom podnebí. Mapa sa však rozšíri i smerom na západ, konkrétne o regióny známe z tzv. trójskej vojny, čo v preklade znamená najmä grécke ostrovy v oblasti Egejského mora

Aktualizácia rozšíri mapu kampane smerom na východ i na západ.

Nové hrateľné frakcie

Desiatku hrateľných frakcií zo 4 rôznych kultúr doplnia rovno štyri ďalšie hrateľné frakcie, čím sa ich celkový počet vyšplhá na 14.

Prvou novinkou sa stáva Asýria reprezentovaná kráľovstvom Chanigalbat (pôvodne tiež známa ako Mitanni). Asýria hru začína v úrodnej oblasti s dostatkom jedla, ale bez priameho prístupu k surovinám ako je zlato, čo bude výzva pre hráča, ktorý sa bude chcieť prepracovať k elitným jednotkám. Asýrske armády sú charakteristické silou, rozvahou a tvrdou disciplínou a skôr než na kvantitu sa spoliehajú na kvalitu. Ťažkú pechotu dopĺňajú bojové vozy. Ako jedna z mála frakcií tiež majú asýrčania prístup ku kavalérii.

Asýria sa spolieha aj na kavalériu, napr. týchto aššurských pánov koní (Assur Horsemasters).

Ďalšou dlho očakávanou frakciou, ktorá sa čoskoro stane súčasťou hry, je Babylonia. Štartovacia pozícia tejto ríše je na juhu Mezopotámie. Podobne ako Asýria, aj Babylonia nemá núdzu o jedlo, chýba jej však prístup k väčšine ďalších dôležitých surovín. Spomínajúc na zašlú slávu, panovníci Babylonie sa musia spoliehať na mix ľahšej pechoty vyzbrojenej kopiami, mečmi či prakmi. Trpezlivým budovaním ríše sa však môžu hráči dostať i k pokročilejším jednotkám, ktoré síce nevynikajú v samotnom boji, špecializujú sa však na iné činnosti.

Babylonia okrem ľahšej pechoty využíva i schopnosti špeciálnych jednotiek.

Na západe hernej mapy pribudne ďalšia frakcia, ku ktorej sa datujú prapočiatky gréckej civilizácie - Mykény. Čeliac nedostatku historických prameňov, autori sa rozhodli čerpať z diela Homéra. Mykénčania vedení bájnym Agamemnónom začínajú hru v oblasti Peloponézu, odkiaľ môžu šíriť svoj vplyv do okolitých (pol)ostrovov vrátane Kréty či Atiky. Oprieť sa môžu o kombináciu ťažkej pechoty vyzbrojenej sekerami a obrnených kopijníkov. Slabinu nachádzajú v boji na diaľku, na pomoc sa preto zídu aj väčšie mykénske štíty.

Kľúčom k úspechu hrania za Mykény je ťažká pechota. Väčšie štíty slúžia na obranu pred útokmi z diaľky.

Trojicu spomenutých frakcií doplní legendárna Trója. Počiatočná pozícia v blízkosti Dardanelskej úžiny je ideálna pre výboje na východ do Malej Ázie i na západ do Trácie, ďalšie možnosti navyše otvárajú námorné trasy z Egejského mora do východného Stredomoria. Trója si môže pomôcť uzatvorením výhodných aliancií s príbuznými frakciami v okolí. V boji sa jej osvedčila skôr defenzívna taktika, spolieha sa preto na vynikajúce strelecké jednotky doplnené obrnenou pechotou.

Silnou stránkou trójskych armád sú najmä elitné strelecké jednotky.

Desiatky nových minoritných frakcií

Štvoricu "veľkých" frakcií v očakávanej aktualizácii navyše doplní 25 nových minoritných frakcií, ktoré budú tiež hrateľné. Všetky minoritné frakcie budú patriť pod jednu z piatich kultúr, obohatenia sa dočká trojica pôvodných i dvojica nových kultúr. Od hlavných frakcií ich bude tiež bude odlišovať absencia niektorých unikátnych vlastností a mechaník, ktorými disponujú hlavné frakcie a od ktorých budú brať minoritné frakcie iba inšpiráciu. Autori však napriek tomu sľubujú, že každá z týchto frakcií bude mať svoju vlastnú identitu a hra za ne bude v niečom jedinečná.

Kompletný zoznam chystaných minoritných frakcií je možné nájsť v odkazovanom článku, námatkovo sa však môžeme tešiť napr. na Aškelon, Damask, Tráciu či Boiótiu.

Diskusia

Sargon

Konečne nejaká poriadna novinka. 🙂 Už sa na update teším, tie mezopotamské frakcie vyzerajú veľmi zaujímavo.

Pridať komentár

Pre pridávanie komentárov je potrebné prihlásiť sa.