Sťahovateľný obsah

Sťahovateľný obsah, známy tiež pod anglickou skratkou DLC, je už dlhšie pevnou súčasťou Total War série. Aj Total War: Rome II sa postupom času dočkal mnohých rozšírení, ktoré hry obohacovali o nové kampane, frakcie či kultúry. Tento článok ponúka stručný prehľad sťahovateľného obsahu pre hru, v každej kapitole potom (už čoskoro) nájdete odkaz na článok s podrobnejšími informáciami.

Balíčky kampaní

Viac informácií nájdete v článku Balíčky kampaní.

Hra sa dočkala celkom šiestich DLC-čiek, ktoré do hry pridávali nové kampane.

 • Caesar in Gaul zameraný na obdobie vojny v Gálii.
 • Hannibal at the Gates zameraný na obdobie druhej púnskej vojny.
 • Imperator Augustus s kampaňou odohrávajúcou sa počas občianskej vojny, ktorá ukončila obdobie druhého triumvirátu.
 • Wrath of Sparta s kampaňou z obdobie peloponézskych vojen.
 • Empire Divided priniesol kampaň z obdobia tzv. krízy tretieho storočia, kedy Rímska ríša čelila problémom spojeným s politickou nestabilitou a hrozbe úplného kolapsu.
 • Rise of the Republic s kampaňou spojenou s rozvojom ranej Rímskej republiky.
Total War: ROME II - Empire Divided

Balíčky kultúr

Viac informácií nájdete v článku Balíčky kultúr.

Balíčky kultúr hru postupne obohacovali o nové hrateľné frakcie spadajúce pod viaceré kultúry.

 • Greek States pridal do hry tri grécke mestské štáty.
 • Nomadic Tribes pridal do hry tri kočovné kmene.
 • Pirates and Raiders pridal do hry tri frakcie špecializujúce sa na plienenie a lúpežné nájazdy.
 • Black Sea Colonies pridal do hry tri frakcie v oblasti Čierneho mora, ktoré vznikli z pôvodných kolónií založených expandujúcimi Grékmi.
 • Desert Kingdoms pridal do hry štyri frakcie afrických a arabskách kultúr.
Total War: ROME II - Black Sea Colonies

Balíčky jednotiek

Viac informácií nájdete v článku Balíčky jednotiek.

Balíčky kultúr hru obohacujú o nové jednotky pre už existujúce frakcie a kultúry.

 • Epirus & Elephants pridal nový model afrických slonov a niekoľko nových jednotiek pre Epirus.
 • Beasts of War pridal viacero nových jednotiek vojnových zvierat.
 • Daughters of Mars pridal viacero nových jednotiek zložených zo ženských bojovníčok.
Total War: ROME II - Daughters of Mars

Balíčky frakcií

Balíčky frakcií pridávajú do hry vždy jednu novú frakciu, spravidla spadajúcu do už nejakej existujúcej kultúry. Celkovo takéto balíčky do hry pridali 6 nových frakcií - Pontus, Seleukovskú ríšu, Baktriu, kmene Getov, Arméniu a Massaliu.

Ostatný obsah

Ďalší sťahovateľný obsah hru obohacuje poväčšinou o nové efekty, prípadne prepracúva niektoré herné mechaniky.

 • Blood & Gore do hry pridáva surovejšie a krvavejšie animácie v bitkách.
 • Seasons & Wonders hru obohacuje o ročné obdobia a ich konkrétne prejavy v bitkách.
 • Power & Politics prepracúva politický systém v hre.