Základné informácie

Rome: Total War je v poradí 3. pokračovanie strategickej Total War série od spoločnosti Creative Assembly. V Európe bola vydaná 1. októbra 2024.

Hlavná kampaň sa v hre odohráva medzi rokmi 270 pred n. l. až 14 nášho letopočtu, čím zasahuje čas vzostupu a vrcholného obdobia republiky a prvé roky po jej transformácii na cisárstvo. Herná mapa zahŕňa väčšinu Európy (okrem jej najsevernejších a najvýchodnejších častí), severné pobrežie Afriky a oblasť Stredného východu, teda najmä oblasti, v ktorých mali starovekí Rimania v nejakej fáze svojej expanzie vojenskú prítomnosť.

Nasledujúce dva roky sa hra dočkala dvoch oficiálnych rozšírení. Prvé, nesúce podtitul Barbarian Invasion, vyšlo v roku 2005 a prenieslo herné obdobie o približne 350 rokov vpred od konca pôvodnej hry. Rozšírenie Alexander bolo vydané v roku 2006 ako samostatne hrateľná hra. Herné obdobie, naopak, posunulo do minulosti a sledovalo obdobie vojenských výprav Alexandra Veľkého.

Frakcie

Základná hra pozostáva z 20-tich frakcií a k tomu pre Total War hry tradičných "rebelov". Pri prvom spustení sú k dispozícii tri hrateľné frakcie - tri silné rímske rody Juliovcov, Brutovcov a Scipiovcov. Podmienkou pre odomknutie ďalších herných frakcií je poraziť ich (vymazať ich z mapy) priamo v hre jednou zo zvolených rímskych frakcií, prípadne inou už odomknutou frakciou. Takýmto spôsobom je možné dopracovať sa k hre za jednu z ďalších ôsmich štátov/útvarov/kmeňov - Grékov, Seleukovcov, Egypťanov, Britov, Galov, Germánov, Kartágincov a Partov. Jednoduchou úpravou konfiguračných súborov je však možné dopracovať sa i k hraniu za takmer všetky zvyšné frakcie.

Hra však popri tom nijako neskrýva, že centrálnym bodom záujmu sú samostatní Rimania. Hra za niektorú z rímskych rodín ponúka zaujímavejšie úlohy, väčší a pestrejší zoznam vojenských jednotiek, špeciálne víťazné podmienky i historické udalosti, ktoré majú priamy vplyv aj na samotnú hru.

Z niečo vyše desiatky hrateľných frakcií ponúkajú najväčší zážitok určite samotní Rimania.

Kampaň

Podobne ako všetky ostatné hry série, aj Rome: Total War sa odohráva striedavo na strategickej mape hranej na ťahy a bojovej mapy hranej v reálnom čase. Herná mapa je rozdelená na oblasti, v centre ktorých sa vždy nachádza jedna obec - osada, dedina či mesto. (Pre jednoduchosť ich bude zvyšok článku označovať jednoducho ako mestá.) Dobytím daného mesta hráč získa kontrolu nad celou oblasťou.

Vojny a bitky

Pri hre za niektorú z rímskych rodín dostáva hráč úlohy od Senátu. Ten je v hre reprezentovaný samostatnou nehrateľnou frakciou (SPQR) kontrolujúcou jediné mesto - samotný Rím. Úlohy, ktoré Senát udeľuje, formujú hráčovo rozhodnutia najmä v úvodných fázach hry. Ich plnenie nie je povinné, odmeny za ich úspešné zvládnutie však na začiatku hry predstavujú významnú finančnú i vojenskú pomoc potrebnú pre ďalšiu expanziu. Zatiaľ čo rod Juliovcov (Julii) je predurčený na výboje smerom k barbarským, najmä galským a germánskym oblastiam strednej a východnej Európy, rod Brutovcov (Bruttii) je Senátom posmeľovaný útočiť na grécky južný Balkán a Peloponéz a rod Scipiovcov (Scipii) na oblasti južne a juhozápadne od Talianska kontrolované Kartágom.

Hráč má niekoľko možností, ako rozširovať svoj vplyv a kontrolu nad oblasťami. Samozrejme je možné použiť silu. Hráč výcvikom rôznych typov vojenských jednotiek a ich kombinovaním do armád môže na mestá útočiť vojensky. Stretnúť v boji sa so znepriatelenými armádami môže samozrejme aj na "zelenej lúke", čo je z pohľadu útočníka často vítanejšia možnosť.

Armády sú vedené generálmi, prípadne kapitánmi. Generálom sa môže vždy stať iba jeden z členov rodiny. Výhodou generálov sú väčšie bonusy v bitkách, ktoré udeľujú nimi vedeným armádam, na druhej strane, strata generála znamená automaticky aj stratu potenciálne dôležitého člena rodiny. Armády, ktoré nemajú pridelené generála, sú vedené kapitánmi, ktorých hra automaticky vyberá spomedzi jeden z vojenských jednotiek.

Agenti

Druhou možnosťou je využiť služby tzv. agentov. Agenti sú postavy, ktoré sa po hernej mape pohybujú samostatne a majú špeciálne schopnosti. V hre Rome: Total War existujú tri typy agentov. Špehovia sú užitoční pre získavanie prehľadu o dianí vo vzdialenejších oblastiach či priamo v mestách. Skúsenejších špehov Je tiež možné použiť pre kontrašpionáž či otvorenie brány obliehaného mesta. Vrahovia sú, nuž, jednoducho vrahovia. Hráčovi umožňujú útočiť na cudzích agentov a dokonca aj na cudzích generálov. Takýmto spôsobom je možné elegantne zasadiť nepriateľskej armáde citeľný úder.

Podstatná časť hry sa odohráva aj na mape kampane. Hýbu sa po nej agenti i samotné armády.

Diplomacia

Tretím agentom sú diplomati. Na rozdiel od neskorších hier Total War série je v Rome: Total War pre začatie diplomatických rokovaní potrebné fyzicky vyslať postavu agenta-diplomata za generálom či iným diplomatom cieľovej frakcie. Pomocou diplomatov je možné uzatvárať viaceré typy zmlúv, napr. obchodnú či spojeneckú. Je tiež možné rokovať o mierových podmienkach či dokonca podplácať jednotlivcov alebo celé mestá. Diplomati v hre nevedia vyhlásiť vojnu, vojna je vyhlásená automaticky napadnutím cudzej armády či mesta.