Barbarian Invasion

Rome: Total War: Barbarian Invasion je prvé rozšírenie hry Rome: Total War. V Európe bolo vydané 25. septembra 2005, teda približne rok po vydaní základnej hry. Zatiaľ čo pôvodná hra sa sútredila na neskoré obdobie Republiky a vzostup Rímskej ríše ako cisárstva, Barbarian Invasion sa presúva o niekoľko storočí dopredu a približuje obdobie tzv. veľkého sťahovania národov, ktoré zásadnou mierou prispelo k zostupu a postupnému pádu Západorímskej ríše

V roku 2021 bola vydaná remastrovaná verzia pôvodnej hry, ktorej súčasťou sa stalo aj rozšírenie Barbarian Invasion.

Vizuálne najpôsobivejšou novinkou sú určite nočné bitky.

Herné mechaniky

Barbarian Invasion so sebou prináša niekoľko nových mechaník a konceptov, ktoré do značnej miery menia zážitok z hry. Hlavná kampaň zahŕňa obdobie druhej polovice 4. storočia a väčšinu 5. storočia. Migrujúce kmene v týchto časoch nenávratne zmenili tvár Európy, čomu sa prispôsobuje aj spôsob hrania.

Horda

Asi najzásadnejšou zmenou je možnosť väčšiny nových barbarských frakcií transformovať sa na „hordu“. Aj stratou poslednej provincie tak po novom frakcia nemusí nutne zaniknúť, namiesto toho sa zmení na migrujúci kmeň, ktorého značná časť populácie je v hre reprezentovaná formou veľkej armády. Horda ako armáda pritom nevyžaduje žiadnu údržbu. Dobytím mesta sa môže znova usadiť, pričom dobyté mesto sa stáva novým hlavným mestom frakcie. Zaujímavosťou pritom je, že usadenie sa nie je jedinou cestou, horda môže mesto iba vyplieniť a presunúť sa ďalej. Jediným spôsobom, ako definitívne poraziť hordu je buď ju definitívne poraziť na bojisku, alebo sa zbaviť všetkých najdôležitejších členov jej rodiny. V prípade počítačom ovládaných frakcií je však možné, že sa (napr. v dôsledku nepokojov) porazená frakcia opäť objaví na mape Európy.

Hunská horda sa blíži k hraniciam európskej civilizácie.

Viera

S príchodom migrujúcich kmeňov do Európy prichádzali i nové vierovyznania, čo reflektuje aj toto rozšírenie novým systémom náboženstiev. Do hry pridáva trojicu náboženstiev - pohanstvo, kresťanstvo a zoroastrizmus. Každá postava a každá provincia sa po novom hlási k jednému z nich, pričom je možné konvertovať medzi nimi. Tento systém okrem iného obohacuje hru o ďalší prvok, ktorý je potrebné pozorne sledovať a snažiť sa o udržiavanie jeho rovnováhy. Náboženské konflikty totiž môžu veľmi ľahko prerásť do väčších nepokojov, na ktoré toto obdobie rozhodne nebolo chudobné.

Nočné bitky a plávanie

Noviniek sa dočkali aj samotné bitky. Vizuálne príťažlivou sú určite nočné bitky, ktoré v originálnej hre neexistovali. Okrem toho, že pohľad na obliehané mesto pokryté lietajúcimi zápalnými projektilmi prináša úplne nový zážitok, majú nočné bitky aj praktické dopady na hru, pretože útočníkom môžu pridať zaujímavé bonusy.

Zajímavosťou je tiež nová možnosť preplávať rieky a iné vodné toky. Táto novinka zásadným spôsobom mení bitky, v ktorých sú od seba jednotlivé armády odrezané vodnou plochou, pretože po novom prestávajú mosty predstavovať jediné miesto, ktoré potrebuje brániaca sa strana udržať. Plávať však nevedia všetky jednotky a i tie, ktoré takúto schopnosť majú, ju v prípade únavy nemusia zvládnuť a namiesto preplavenia sa na druhý breh sa vo vode môžu utopiť.

Preplávať rieku už pre armády nepredstavuje neprekonateľný problém.

Frakcie

Prakticky všetky frakcie v rozšírení sú úplne nové. Hra za Rimanov je samozrejmosťou, tri storočia po období transformácie na cisárstvo je však ríša rozdelená na dve polovice a dávno za vrcholom svojej moci. Húfy barbarov klopú na brány impéria pozdĺž celej jeho hranice a špeciálne hra za Západorímsku ríšu tak predstavuje úplne nový štýl hrania, kde je namiesto expanzie potrebné rátať s ďalším úpadkom moci a starostlivo zvažovať, kam investovať stenčujúce sa ľudské i materiálne zdroje.

Podobne ako v pôvodnej hre aj Barbarian Invasion v čase vydania obsahoval hrateľné i nehrateľné frakcie (a opäť rovnako ako v prípade základnej hry, aj toto zmenila hore zmienená remastrovaná verzia). Medzi hrateľné sa dostala táto desiatka frakcií:

 • Západorímska ríša
 • Východorímska ríša
 • Huni
 • Góti
 • Sarmati
 • Vandali
 • Frankovia
 • Sasi
 • Alamani
 • Sasánovci

Ďalšia desiatka frakcií nebola priamo hrateľná, bola však súčasťou kampane podobne ako nehrateľné frakcie v základnej hre.

 • Kelti
 • Burgundi
 • Longobardi
 • Roxoláni
 • Berberi
 • Slovania
 • Romano-Britovia
 • Ostrogóti
 • Západorímski rebeli
 • Východorímski rebeli

Samozrejme, ako v iných hrách séria, aj tú je prítomná frakcia „rebelov“, ktorí ovládajú všetky mestá nepatriace nikomu, teda napríklad tie, ktoré sa stali miestom vzbury.