Prehľad frakcií

Total War: Rome II aj so všetkými rozšíreniami hráčom ponúka na výber desiatky hrateľných frakcií rozdelených do niekoľkých kultúrnych skupín a ešte viac ďalších frakcií, ktoré sú v hre, no nie je možné rozohrať za nich samostatnú kampaň. Tento článok predstavuje stručný prehľad všetkých hrateľných frakcií v hre.

Frakcie v základnej hre (+DLC)

Už samotná veľká kampaň (Grand Campaign), ktorú je možné zahrať si v základnej hre, eventuálne rozšírenej o ďalší sťahovateľný obsah, ponúka možnosť zahrať si za pomerne veľké množstvo ríš, kráľovstiev a kmeňov. Ide pritom o široký a rozmanitý výber nielen samotným množstvom frakcií, ale i rozdielnym štýlom hrania za ne.

Rímska republika

Ako je viac rozvedené v článku Základné informácie, v rámci politického systému sa v hre môžeme stretnúť s frakciami, ktoré sú ovládané viacerými mocnými rodinami, resp. dynastiami. To je samozrejme prípad i vlajkovej frakcie hry - Rímskej republiky, kde máme ne výber hneď z trojice frakcií.

 • Juliovská dynastia
 • Corneliovská dynastia
 • Juniovská dynstia

Kartágo

Podobne ako Rimania, i Kartáginci majú v hre zastúpenie niekoľkých dynastií.

 • Barkovská dynastia
 • Magonidovská dynastia
 • Hannonidovská dynastia

Východné ríše

Pontus i Arménia sa v hre nachádzaúj vďaka dvom balíčkom frakcií, ktoré sa objavili neskôr po vydaní hry a boli dostupné zdarma.

 • Partia
 • Arménia
 • Pontus
Total War: ROME II - východné ríše

Kelti

 • Iceni
 • Bóji
 • Arverni
 • Nervi
 • Galatia

Nástupnícke kráľovstvá

Po smrti Alexandra Veľkého sa jeho ohromná ríša rozpadla na viacero nástupníckych štátnych útvarov. Tie sú v hre zastúpené nasledujúcimi frakciami.

 • Macedónia
 • Egypt
 • Seleukovská ríša
 • Baktria

Seleukovská ríša i Baktria boli tiež súčasťou balíčkov frakcií, ktoré boli vydané neskôr po základnej hre, vo forme obsahu zdarma.

Germánske kmene

 • Svébi
 • Markomani

Grécke štáty

Hneď trojicu gréckych mestských štátov do hry priniesol balíček kultúr nazvaný Greek States. Massalia zase bola predmetom bezplatného balíčku frakcií.

 • Atény
 • Epirus
 • Sparta
 • Syrakúzy
 • Massalia

Ibérske kmene

 • Luzitáni
 • Arevaci

Kočovné kmene

Migrujúce, resp. kočovné kmene si vo veľkej kampani môžeme zahrať s balíčkom kultúr Nomadic Tribes.

 • Roxolani
 • Massageti
 • Skýti
Total War: ROME II - Nomadic Tribes

Balkánske kmene

Tri z kmeňov pôsobiacich na území Balkánu do hry pridáva balíček kultúr Pirates and Raiders.

 • Ardiei
 • Odryské kráľovstvo
 • Tylis
 • Geti
 • Dákovia

Čiernomorske kolónie

Tri frakcie pôsobiace v oblasti Čierneho mora sú súčasťou rovnomenného balíčka kultúr Black Sea Colonies.

 • Kimerovia (Bosporská ríša)
 • Kolchis
 • Pergamon

Púštne kráľovstvá

I tieto hrateľné frakcie sú vo veľkej kampani k dispozícii v rámci balíčka kultúr, Desert Kingdoms.

 • Masesili
 • Kuš
 • Sabejci
 • Nabatejci

Frakcie v kampaniach z rozšírení

Okrem veľkej kampane ponúka hra i šesť ďalších kampaní, ktoré boli postupne súčaťou šiestich kampaňových balíčkov. Zatiaľ čo niektoré frakcie, s ktorými sa môžeme stretnúť, sú známe už i zo základnej verzie hry, mnoho ďalších sa vo veľkej kampani nevyskytuje a sú unikátne pre danú rozšírujúcu kampaň.

Caesar in Gaul

 • Rím
 • Arverni
 • Nervi
 • Svébi

Hannibal at the Gates

 • Rím
 • Kartágo
 • Syrakúzy
 • Luzitáni
 • Arevaci

Imperator Augustus

 • Lepidov Rím
 • Octaviov Rím
 • Antoniov Rím
 • Pompeiov Rím
 • Partia
 • Arménia
 • Dácia
 • Egypt
 • Iceni
 • Markomani
Total War: ROME II - Imperator Augustus

Wrath of Sparta

 • Atény
 • Bojótska konfederácia
 • Korint
 • Sparta

Empire Divided

 • Rím
 • Galský Rím
 • Palmyra
 • Sasánovská ríša
 • Góti
 • Alani
 • Markomani
 • Kaledónci
 • Saxóni

Rise of the Republic

 • Syrakúzy
 • Tarent
 • Samniti
 • Veneti
 • Senoni
 • Insubri
 • Rím
 • Tarquinia
 • Iolei