Alexander

Rome: Total War: Alexander je druhé a finálne rozšírenie hry Rome: Total War. V Európe bolo vydané 15. septembra 2006, teda približne rok po rozšírení Barbarian Invasion a 2 roky po vydaní základnej hry. Zatiaľ čo prvé menované rozšírenie hru posunulo o niekoľko storočí dopredu, toto rozšírenie sa zameriava na triumfálny vojenskú kampaň Alexandra Veľkého počnúc jeho nástupom na trón v roku 336 pred n. l. až po jeho výboje siahajúce na ďaleký východ. Hra sa tak presúva o približne rovnaké časové obdobie ako prvé rozšírenie, ale smerom do minulosti.

Rozšírenie do hry prináša jednu novú kampaň so 7 frakciami. Zároveň do hry pridáva 6 nových historických bitiek, vrátane tých najznámejších ako bitka pri Gaugaméle a bitka pri Isse. Pri vydaní tiež rozšírila možnosti hry pre viacerých hráčov.

V roku 2021 bola vydaná remastrovaná verzia pôvodnej hry, ktorej súčasťou sa stalo aj rozšírenie Alexander. Na rodzdiel od prvého rozšírenia sa však tomuto nedočkalo až takej starostlivosti. Aj Alexander má v remastrovanej edícii napr. textúry vo vyššom rozlíšení, ostatné novinky ako nový agent či odomknutie ostatných frakcií však prítomné nie sú.

Rome: Total War: Alexander - screenshot

Kampaň

Rozšírenie prináša jedinú kampaň. V nej sa prevteľujeme do role Alexandra Veľkého a našou úlohou je kopírovať jeho vojenské úspechy. Preložené do pravidiel hry, na výhru v kampani potrebujeme ovládnuť zoznam víťazných miest a dobyť aspoň 30 provincií, pričom porcia času, ktorú máme k dispozícii, sa rovná jednej stovke ťahov. Podmienkou tiež je, že Alexander, reprezentovaný v hre samostanou postavou, nesmie padnúť v boji ani mimo neho.

V hre nie sú dostupní diplomati. Alexandrova ríša je od začiatku hry vo vojnovom stave s ostatnými frakciami a pri absencii diplomatov je tak jediný spôsob, ako sa tohto bremena zbaviť, poraziť dané frakcie vojensky.

Mapa kampane je značne menšia ako mapy kampaní v Barbarian Invasion či v základnej hre. Na severozápade sa nachádza štartovacia pozícia Alexandra - Balkánsky polostrov. Do mapy sa vošlo i územie Egypta, väčšina Arábie a Kaukaz, nájsť na nej môžeme i celé Čierne, Kaspické a Aralské more. Podstatnú časť mapy zaberajú hornaté územia Perzskej ríše. Mapa je na východe lemovaná približne oblasťou Kašmíru a na juhu/juhozápade ju ukončuje okraj Arabského mora.

Mapa kampane v rozšírení Alexander.

Frakcie

Trojica frakcií prítomných v kampani za Alexandra bola prítomná už i v pôvodnej hre. Popri Alexandrovom Macedónsku sa opäť stretávame i so Skýtiou a Tráciou.

Novinkou je barbarský kmeň Dahae prbuzný Peržanom i Skýtom. Ešte skôr než naňho narazíme, však bude v ceste stáť známejšia Ilýria, ktorá ovláda oblasť západného Balkánu a zvyčajne je prvá, s ktorou bude v kampani nutné bojovať.

Najviac zvedavosti však nepochybne od ohlásenia rozšírenia priťahovali zvyšné dve frakcie - Perzská ríša a India. Peržania predstavujú zrejme najväčšie sústo, okrem toho, že ide o územne najväčšiu frakciu, majú jej armády k dispozícii aj niekoľko elitných jednotiek, napr. slávnych tzv. nesmrteľných. Indovia disponujú slabým výberom slabých jednotiek, situáciu pre nich zachraňujú vojnové slony. Na rozdiel od predošlých frakcií sa však s nimi v kampani nestretáme, objavujú sa iba v samostatných bitkách. V nich sa tiež môžeme stretnúť aj s ďalšou frakciou známou z pôvodnej hry, s Grékmi (Greek City States).

Rome: Total War: Alexander - screenshot